Lokalizace robotů při multi-agentním hledání cest

  • Systém pro lokalizaci robotů při vykonávání plánů multi-agentního hledání cest založený na kameře sledující scénu

  • Bakalářská práce, autor Silvestr Láník

Pomocí lokalizace dokážeme určit přesné místo, kde se během simulace robot nachází, a detekovat případné chyby při vykonávání plánu a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.

Práce na DSPACE

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.