Crazy-Swarm: Multi-agentní hledání cest s drony Crazyflie

  • Bakalářská práce, autor Matouš Kulhan

Teoretický plán pro pohyb dronů ve spojitém 3D prostoru je hledán pomocí námi vyvimité varianty algoritmu CCBS pro multi-agentní hledáni cest se spojitým časem (MAPFR). Následně je plán vykonáván ve fyzickém prostředí miniaturními drony Crazyflie. Drony používají lokalizační systém Loco Positioning, pomocí kterého je sledována a kontrolována správnost vykonávání letového plánu.

Práce na DSPACE

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.