Student FIT ČVUT získal mezinárodní ocenění za nejlepší studentskou práci na téma Evaluace doporučovacích systémů

Ing. Petr Kasalický, student doktorského studia na FIT ČVUT, získal ocenění za Nejlepší studentskou práci v rámci konference s názvem Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023), která se konala v Los Angeles 6.–10. srpna 2023. Petr prezentoval svůj výzkum na workshopu EvalRS zaměřeném na evaluaci doporučovacích systémů, kterému se věnoval ve své diplomové práci a dále tento obor zkoumá i v rámci svého doktorského studia.

„Byla to moje první účast na tak obrovské konferenci jakou je KDD 2023 a hodnotím ji jako velmi přínosnou a inspirativní. Potkal jsem lidi zabývající se stejnými výzkumnými problémy na světových univerzitách jako jsou Stanford nebo New York Univerzity a ve společnostech jako například Mozzila, NVIDIA, Twitter a Netflix. Probírali jsme aktuálně nejlepší řešení i nezodpovězené výzkumné otázky evaluace doporučovacích systémů.“

Není to Petrův první úspěch, již v roce 2021 úspěšně absolvoval program prg.ai Minor, který má za cíl vychovávat novou generaci odborníků na umělou inteligenci. V roce 2018 navíc získal cenu děkana za svou bakalářskou práci s názvem Content-Based Recommendation Model Trained Using Interaction Similarity.

Petr na FIT ČVUT studuje v rámci programu Industrial PhD za podpory společnosti Recombee. Nyní se vrátil ze své půlroční stáže v Singapuru, kde se na School of Computing and Information Systems věnoval svému výzkumu doporučovacích systémů na téma Joint modelling of explicit and implicit feedback.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková