doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum