Katedra teoretické informatiky

Na katedře pracují 4 profesoři

Ročně publikujeme přes 30 vědeckých článků v odborných médiích

Každý rok absolvuje 40 studentů bak. specializace TI

Každý rok absolvuje 10 studentů mag. specializace TI a SP

Aplikací ProgTest prošlo více jak 13 700 studentů

Ročně připravujeme cca 20 reprezentantů soutěže ACM

Na Katedře teoretické informatiky (KTI) se zabýváme výukou a základním výzkumem v oblastech efektivních algoritmů a vyšších programovacích jazyků. Zajišťujeme bakalářskou studijní specializaci Teoretická informatika a magisterské specializace Teoretická informatika a Systémové programování. Na katedře působí tři výzkumné skupiny, které provádějí výzkum v oblastech algoritmů pro zpracování textů, komprese dat, algoritmů pro zpracování stromů, grafových algoritmů, parametrizovaných algoritmů a teorie her.

Kontaktní osoby

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Ing. Regina Šmídová

Sekretářka Katedry teoretické informatiky
Fakultní koordinátorka programu Erasmus+

Kde nás najdete?

Katedra teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 12. patro
Thákurova 7
160 00 Praha 6 – Dejvice