Katedra teoretické informatiky

Na katedře pracují 4 profesoři

Ročně publikujeme přes 30 vědeckých článků v odborných médiích

Každý rok absolvuje 40 studentů bak. specializace TI

Každý rok absolvuje 10 studentů mag. specializace TI a SP

Aplikací ProgTest prošlo více jak 13 700 studentů

Ročně připravujeme cca 20 reprezentantů soutěže ACM

Kontaktní osoby

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Ing. Regina Šmídová

Sekretářka Katedry teoretické informatiky
Fakultní koordinátorka programu Erasmus+

Kde nás najdete?

Katedra teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 12. patro
Thákurova 7
160 00 Praha 6 – Dejvice