Katedra teoretické informatiky

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BIE-ASE Advanced Systems Engineering
BIE-AG1.21 Algorithms and Graphs 1
BIE-AG1 Algorithms and Graphs 1
BIE-AG2 Algorithms and Graphs 2
BIE-AG2.21 Algorithms and Graphs 2
BIE-AX2 Algorithms and Graphs 2 No Implementation
BIE-AX1 Algorithms and Graphs No Implementation
BIK-AG1.21 Algoritmy a grafy 1
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1
BI-AG2 Algoritmy a grafy 2
BI-AG2.21 Algoritmy a grafy 2
BI-AVI.21 Algoritmy vizuálně
BIE-AAG Automata and Grammars
BIE-AAG.21 Automata and Grammars
BI-AAG Automaty a gramatiky
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky
BIK-AAG Automaty a gramatiky
BIK-AAG.21 Automaty a gramatiky
BIE-CCN Compiler Construction
BI-EP1.24 Efektivní programování 1
BI-EP1 Efektivní programování 1
BI-EP2 Efektivní programování 2
BI-ICS Introduction to Computer Science
BIE-CSI Introduction to Computer Science
BI-ICS.18 Introduction to Computer Science
BI-CSI Introduction to Computer Science
BI-OOP Object-Oriented Programming
BIE-OOP.21 Object-Oriented Programming
BIK-OOP.21 Object-Oriented Programming
BIE-OOP Object-Oriented Programming
BI-OOP.21 Object-Oriented Programming
BIK-OOP Objektově orientované programování
BI-ORL Operační výzkum a lineární programování
BIE-PJP.21 Programming Languages and Compilers
BIE-PJP Programming Languages and Compilers
BIE-PPA.21 Programming Paradigms
BIE-PPA Programming Paradigms
BIE-PA1 Programming and Algorithmics 1
BIE-PA1.21 Programming and Algorithmics 1
BIE-PA2.21 Programming and Algorithmics 2
BIE-PA2 Programming and Algorithmics 2
BI-PJP.21 Programovací jazyky a překladače
BI-PJP Programovací jazyky a překladače
BI-PPA Programovací paradigmata
BI-PPA.21 Programovací paradigmata
BIK-PPA Programovací paradigmata
BIK-PPA.21 Programovací paradigmata
BI-ACM Programovací praktika 1
BI-ACM2 Programovací praktika 2
BI-ACM3 Programovací praktika 3
BI-ACM4 Programovací praktika 4
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1
BIK-PA1.21 Programování a algoritmizace 1
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1
BIK-PA2.21 Programování a algoritmizace 2
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2
BI-PA2.21 Programování a algoritmizace 2
BI-PMA Programování v Mathematica
BIE-VAK.21 Selected Combinatorics Applications
BIE-SEG Systems Engineering
BI-SEG Systems Engineering
BI-TS1 Teoretický seminář I
BI-TS2 Teoretický seminář II
BI-TS3 Teoretický seminář III
BI-TS4 Teoretický seminář IV
BI-CCN Tvorba překladačů
BI-TEX Typografie a TeX
BI-VAK.21 Vybrané aplikace kombinatoriky

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
NIE-APT Advanced Program Testing
NI-ATH Algoritmická teorie her
MIE-AVY Automata in Text Pattern Matching
MI-AVY Automaty ve vyhledávání v textech
MIE-GEN Code Generators
NIE-CPX Complexity Theory
MIE-KOD.16 Data Compression
NIE-KOD Data Compression
MI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy
NI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy
MI-EVY.16 Efektivní vyhledávání v textech
NI-EVY Efektivní vyhledávání v textech
NIE-EVY Efficient Text Pattern Matching
MIE-EVY.16 Efficient Text Pattern Matching
MIE-FLP.16 Functional and Logical Programming
MI-FLP Funkcionální a logické programování
MI-FLP.16 Funkcionální a logické programování
NI-GEN Generování kódu
NI-GAK Grafy a kombinatorika
MI-GAK Grafy a kombinatorika
NIE-GAK Graph theory and combinatorics
NIE-DVG Introduction to Discrete and Computational Geometry
NI-KTH Kombinatorická teorie her
MI-ATH Kombinatorická teorie her
NI-KOD Komprese dat
MI-KOD.16 Komprese dat
MI-LOM.16 Lineární optimalizace a metody
NI-LOM Lineární optimalizace a metody
NI-MPJ Modelování programovacích jazyků
MI-NON.16 Nelineární optimalizace a numerické metody
NI-NON Nelineární optimalizace a numerické metody
MIE-NON.16 Nonlinear Continuous Optimization and Numerical Methods
NIE-NON Nonlinear Continuous Optimization and Numerical Methods
NIE-PAM Parameterized Algorithms
MIE-SYP.16 Parsing and Compilers
NIE-SYP Parsing and Compilers
NIE-ROZ Pattern Recognition
MIE-ROZ Pattern Recognition
MI-PAL Pokročilá algoritmizace
NI-APT Pokročilé testování programů
MI-ROZ.16 Rozpoznávaní
NI-ROZ Rozpoznávaní
MI-RUN.16 Runtime systémy
NI-RUN Runtime systémy
NI-MOB Studentská mobilita
NI-SLA Sublineární algoritmy
MI-SYP.16 Syntaktická analýza a překladače
NI-SYP Syntaktická analýza a překladače
NI-TS1 Teoretický seminář magisterský I
MI-TS1 Teoretický seminář magisterský I
NI-TS2 Teoretický seminář magisterský II
MI-TS2 Teoretický seminář magisterský II
NI-TS3 Teoretický seminář magisterský III
NI-TS4 Teoretický seminář magisterský IV
MI-CPX Teorie složitosti
NI-CPX Teorie složitosti
NI-VOL Volby a volební systémy
NI-APR Vybrané metody analýzy programů
NI-DVG Úvod do diskrétní a výpočetní geometrie