Systémové programování

Naučíme vás navrhovat a vyvíjet efektivní systémové části aplikací. Pro tyto činnosti je důležitá jak detailní znalost těchto částí a jejich existujících návrhů, tak i detailní znalost teoretických a praktických možností programových nástrojů používaných při jejich vývoji. Nabídneme vám vyvážený poměr teoretických a aplikačních témat, díky kterým pochopíte principy, možnosti aplikace a jejich vzájemnou provázanost.

Co se naučíte?

Studiem si osvojíte principy a vnitřní strukturu moderních systémů a nástroje pro jejich tvorbu a optimalizaci. Budete umět:

  • Orientovat se v principech fungování jednotlivých částí moderních systémů
  • Rozumět sémantice moderních programovacích jazyků a nízkoúrovňovému programování
  • Vyvíjet komponenty moderních operačních systémů, překladačů a systémů běhové podpory

Jaké bude vaše uplatnění?

Pro programování jste se narodili. Můžete se stát:

  • Vývojářem softwarových systémů
  • Programátorem ve sféře používání vyšších programovacích jazyků
  • Programátorem se specializací na softwarový vývoj systémových nástrojů

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.