Systémové programování

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPR Magisterský projekt PP 7
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-DIP Magisterská práce PP 30
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPJ Modelování programovacích jazyků PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-VSM Vybrané statistické metody PP 7
NI-PDP Paralelní a distribuované programování PP 6
NI-RUN Runtime systémy PS 5
NI-APR Vybrané metody analýzy programů PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPR Magisterský projekt PP 7
NI-MPJ Modelování programovacích jazyků PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-DIP Magisterská práce PP 30
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.