doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Pozice

člen grémia Fakulta informačních technologií
člen AS - zaměstnanec FIT České vysoké učení technické v Praze
člen AS - zaměstnanec České vysoké učení technické v Praze
člen hospodářské komise AS České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
místopředseda AS - zaměstnanec České vysoké učení technické v Praze
vedoucí Katedra teoretické informatiky
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky