doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky