Teoretická informatika (verze pro anglické studenty)

Specializace se vyučuje jak v češtině, tak v angličtině.

Garant

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.