Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Arbologie

V rámci skupiny se věnujeme výzkumu v oblasti teorie algoritmů pro zpracování stromových datových struktur. Příklady takových stromových struktur mohou být například abstraktní syntaktické stromy nebo XML dokumenty. Z praktických aplikací se zabýváme aplikacemi z oblastí konstrukce překladačů, zpracování strukturovaných vstupů a jejich syntaktické a sémantické analýzy a překladů, generováním kódu a návrhem a implementací programovacích jazyků.

Více o nás

Činnost skupiny se dotýká těchto témat

Kontaktní osoba

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Kde nás najdete?

Výzkumná skupina Arbologie
Katedra teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 12. patro
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.