prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Pozice

člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
zástupce vedoucího Katedra teoretické informatiky
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky