Teoretická informatika

Teoretická informatika vám rozšíří obzory v teoretických základech informatiky. Prohloubíte své znalosti v oblastech teorie grafů, stringologie, komprese dat, arbologie, překladačů nebo teorie (parametrizované) složitosti. Seznámíte se zejména s návrhem řešení těžkých problémů a vývojem algoritmů pro různá odvětví informatiky. Tato specializace je také skvělým startem pro vědeckou kariéru, a to nejen pro ČVUT.

Co se naučíte?

Prohloubíte své znalosti ve vybraných oblastech matematiky, teorie složitosti a pokročilé algoritmizace. Absolvent této specializace bude mít netriviální znalosti v oblastech, ve kterých FIT dosahuje mezinárodních výzkumných výsledků. Budete umět:

  • Pracovat na výzkumu v různých oblastech informatiky
  • Ovládat pokročilé metody algoritmizace pro výpočetně těžké problémy
  • Budete znát efektivní metody algoritmizace problémů v oblasti zpracování textu

Jaké bude vaše uplatnění?

Vybaveni hlubokými teoretickými znalostmi se v praktickém životě rozhodně neztratíte. Budou z vás vyhledávaní odborníci na řešení inženýrských problémů v oblasti návrh a vývoje efektivních algoritmů pro různé části informatiky. Můžete se stát:

  • Pracovníkem výzkumných institucí
  • Analytikem, vývojářem či konzultantem
  • Systémovým nebo datovým inženýrem

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.