Teoretická informatika

Studijní plán

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-VSM Vybrané statistické metody PP 7
NI-PDP Paralelní a distribuované programování PP 6
NI-ADM Algoritmy data miningu PS 5
NI-KOD Komprese dat PS 5
NI-GAK Grafy a kombinatorika PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPR Magisterský projekt PP 7
NI-KOP Kombinatorická optimalizace PP 6
NI-MVI Metody výpočetní inteligence PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-DIP Magisterská práce PP 30
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-PP.2018 Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2018 - -