Teoretická informatika

Teoretická informatika je založena na aplikaci matematických metod pro řešení praktických problémů z oblasti informatiky. Připraví vás jak do praxe, tak na akademickou kariéru. Znalosti, které zde získáte, nikdy nezestárnou. V této specializaci budete studovat algoritmy a teorii, které tvoří základní kameny moderních technologií. Mimo jiné vás seznámíme s principy implementace programovacích jazyků (např. tvorbou kompilátorů) nebo návrhem efektivních algoritmů. Seznámíte se i s opačnou stranou mince – hranicí řešitelnosti výpočetních problémů.

Co se naučíte?

Naučíme vás kriticky myslet nad problémy a navrhovat jejich efektivní řešení. Jako absolvent budete mít mimo jiné představu o hranici řešitelnosti výpočetních problémů, o tom jak fungují programovací jazyky a kde jsou jejich limity. Budete:

  • Analyzovat algoritmické problémy a posuzovat jejich náročnost
  • Navrhovat a implementovat efektivní algoritmy
  • Rozumět principům a implementacím vyšších programovacích jazyků

Jaké bude vaše uplatnění?

I když název specializace silně zavání teoretickou rovinou, jeho absolventi se v praxi rozhodně neztratí. Uplatní se jako velmi kvalitní programátoři, analytici nebo výzkumní pracovníci. Můžete se stát:

  • Analytikem a návrhářem řešení problémů ve vývojových týmech
  • Specialistou na výkonově kritické části kódu
  • Programátorem se znalostmi tvorby efektivních algoritmů
  • Specialistou na algoritmické úlohy v aplikačních oblastech

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.