Teoretická informatika

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-PT.21 Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-PPA.21 Programovací paradigmata PS 5
BI-APS.21 Architektury počítačových systémů PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-PJP.21 Programovací jazyky a překladače PS 5
BI-AG2.21 Algoritmy a grafy 2 PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 - -
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-ZUM.21 Základy umělé inteligence PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.