Studentka FIT ČVUT získala mimořádné stipendium profesora Vlčka

ČVUT spolu s dalšími pražskými veřejnými vysokými školami sdruženými v konsorciu Study in Prague udělilo mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka pětici zahraničních studentů. Slavnostní předávání se uskutečnilo 5. prosince 2023 v prostorách Rezidence primátora na Mariánském náměstí.

Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka je udělováno od roku 2021 zahraničním studentům, kteří nad rámec studijních povinností přispívají k šíření dobrého jména ČVUT, jak v České republice, tak v zahraničí, s cílem vyšší internacionalizace univerzitního prostředí veřejných vysokých škol v Praze. Toto stipendium je formou uctění památky profesora Vlčka, vedoucího katedry aplikované matematiky na Fakultě dopravní ČVUT a dlouholetého prorektora pro zahraniční vztahy ČVUT v Praze. Od roku 2015 do roku 2019 byl duchovním otcem myšlenky a koordinátorem projektu Study in Prague, který sdružil sedm pražských veřejných vysokých škol a přilákal stovky zahraničních studentů ke studiu v Praze.

Mezi letošními oceněnými studenty je i Daria Objeleanscaia, která je studentkou 3. ročníku bakalářského programu Informatics se specializací Computer Science na FIT ČVUT.

„Jsem pyšná, jak se univerzita a moje domovská fakulta stará o zahraniční studenty, a jsem ráda, že můžu být součástí tohoto procesu. Mezinárodní aktivity jsou mi hodně blízké a budu v tom pokračovat i po skončení studia,“ uvedla.

Studentka Daria získala stipendium za pomoc v oblasti propagace směrem do zahraničí nejen své domovské fakulty, ale i za své vynikající a motivující studijní výsledky. Daria působí jako tzv. teaching assistent (pomocnice pedagogům a zahraničním studentům prvních ročníků s výukou), také se zasloužila se o překlad webového přehledu předmětů pro zahraniční studenty a pravidelně se podílí na internacionalizačních aktivitách FIT ČVUT. 

Do konsorcia Study in Prague patří ještě Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Akademie múzických umění v Praze a Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Cílem konsorcia je společně propagovat cizojazyčné studijní programy a město Prahu uchazečům ze zahraničí. 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková