Teoretická informatika (verze pro anglické studenty)

Specializace se vyučuje jak v češtině, tak v angličtině.

Garant

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.