Vědecké články z FIT ČVUT úspěšně prezentovány na prestižní konferenci AAAI 2024

Členové Katedry teoretické informatiky FIT ČVUT prezentovali své dva vědecké články na prestižní mezinárodní konferenci AAAI 2024 (The Thirty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence), která je považovaná za jednu z nejvýznamnějších konferencí v oblasti umělé inteligence s nejvyšším hodnocením A*. Konference AAAI je známá svým náročným recenzním řízením. V konkurenci více než 12 000 vědeckých článků bylo do hlavní části konference vybráno méně než 20 % zaslaných příspěvků, dva z nich byly od vědců z FIT ČVUT. Letošní ročník konference přivítal účastníky v únoru ve Vancouveru, v Kanadě.

První článek s názvem „Exact Algorithms and Lowerbounds for Multiagent Path Finding: Power of Treelike Topology“, jehož autory jsou Foivos Fioravantes, Dušan Knop, Jan Matyáš Křišťan, Nikolaos Melissinos a Michal Opler, se zabývá návrhem parametrizovaných algoritmů pro multiagentní hledání cest. Druhý článek s názvem „The Complexity of Fair Division of Indivisible Items with Externalities“ s autory Argyrios Deligkas, Eduard Eiben, Viktoriia Korchemna a Šimon Schierreich se pak věnuje problému férového rozdělení zdrojů a studiem algoritmů, které nějaké férové rozdělení rychle najdou.

Cílem konference AAAI  je podporovat výzkum v oblasti umělé inteligence. Konference se každý rok účastní stovky vědců a odborníků z celého světa. Možností prezentovat svůj vědecký článek se odborníci z FIT ČVUT mohli podělit o své poznatky s vědci, kteří se zabývají různými oblastmi umělé inteligence.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková