doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Proděkan pro spolupráci s průmyslem

Pozice

vedoucí Oddělení pro spolupráci s průmyslem
proděkan pro spolupráci s průmyslem Fakulta informačních technologií
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
spolupracovník Oddělení pro spolupráci s průmyslem
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky