doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Proděkan pro spolupráci s průmyslem

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-VZD Vytěžování znalostí z dat

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-ADM.16 Algoritmy data miningu
MI-MVI.16 Metody výpočetní inteligence
NI-MVI Metody výpočetní inteligence
NI-ADM Algoritmy data miningu
MIE-MVI.16 Computational Intelligence Methods
MI-PDM Praktický data mining
NIE-MVI Computational Intelligence Methods
NIE-ADM Data Mining Algorithms