Katedra softwarového inženýrství

Garantujeme 7 specializací (4 bakalářské a 3 magisterské)

Jsme zapojeni ve 2 výzkumných skupinách

Provozujeme 4 laboratoře

Máme 1 poradnu pro start vlastního byznysu/startupu

Více než 50 % absolventů FIT pochází od nás

Na naší Katedře softwarového inženýrství (KSI) pokrýváme všechny činnosti shrnuté pod pojem softwarové inženýrství – specifikaci, analýzu, návrh, implementaci, nasazení a údržbu softwarových a informačních systémů. Věnujeme se webovému inženýrství – otevřené a strojově čitelné formáty, extrakce informací, tvorba znalostních bází a grafů, datové integrace a obohacování, zpracování přirozeného jazyka. Máme speciální pracoviště pro studium, vývoj a testování uživatelského rozhraní a uživatelského prožitku (user experience). Umíme vytvářet aplikace využívající rozšířenou (augmented) a virtuální realitu. Učíme vytvářet informační strategie podniku a projektové řízení. Dokážeme poradit se založením vlastního byznysu nebo studentského startupu.

Kontaktní osoby

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Ing. Adéla Svítková

Sekretářka Katedry softwarového inženýrství

Kde nás najdete?

Katedra softwarového inženýrství
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 9. patro
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00