Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-3DT.1 3D Tisk
BIK-AWD.21 Administrace webového a DB serveru
BI-AWD.21 Administrace webového a DB serveru
BI-A0Z Anglický jazyk 0-1
BI-A0L Anglický jazyk 0-2
BI-A2Z Anglický jazyk 2-1
BI-AZKE Angličtina, externí zkouška
BI-BLE Blender
BIE-KOM.21 Conceptual Modelling
BIE-KOM Conceptual Modelling
BIE-CZ0 Czech Language for Foreigners
BIE-CZ1.21 Czech Language for Foreigners II
BIE-BIG.21 DB Technologies for Big Data
BI-BIG DB technologie pro Big Data
BIK-BIG.21 DB technologie pro Big Data
BI-BIG.21 DB technologie pro Big Data
BI-DAN Daně pro neekonomy
BIE-DBS.21 Database Systems
BIE-DBS Database Systems
BIK-DBS Databázové systémy
BIK-DBS.21 Databázové systémy
BI-DBS Databázové systémy
BI-DBS.21 Databázové systémy
BIE-TDP.21 Documentation and Presentation
BIE-DPR Documentation, Presentation, Rhetorics
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika
BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika
BIE-EPP.21 Economic Business Processes
BIE-EMP Economic and management principles
BIE-EPR Economic project
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy
BIK-EMP Ekonomické a manažerské principy
BI-EPP.21 Ekonomické podnikové procesy
BIK-EPP.21 Ekonomické podnikové procesy
BIE-EC English External Certificate
BI-ANG1 English Language Examination without Preparatory Courses
BI-ANG English Language, Internal Certificate
BIE-EEC English language external certificate
BI-ANGK English language, contact preparation for the B2 level exam
BI-ANGS English language, independent exam preparation
BI-EJK Enterprise Java a Kotlin
BI-EJA Enterprise java
BIK-EJA Enterprise java
BIE-FBI.21 Financial Business Intelligence
BI-FMU Finanční a manažerské účetnictví
BI-FBI.21 Finanční podniková inteligence
BIK-FBI.21 Finanční podniková inteligence
BI-FTR.1 Finanční trhy
BIE-MIK Fundamentals of Microeconomics
BIE-TIS Information Systems Design
BIE-IDO.21 Introduction to DevOps
BIE-EHD Introduction to European Economic History
BIE-TJV.21 Java Technology
BIE-TJV Java Technology
BI-CS2 Jazyk C# - přístup k datům
BI-CS3 Jazyk C# - tvorba webových aplikací
BI-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý
BIK-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý
BIK-KOM.21 Konceptuální modelování
BIK-KOM Konceptuální modelování
BI-KOM.21 Konceptuální modelování
BI-KOM Konceptuální modelování
BIE-PAI.21 Law and Informatics
BIE-PAI Law and Informatics
BIK-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky
BI-MEK Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky
BI-MDF.21 Moderní datové formáty
BI-MVT.21 Moderní vizualizační technologie
BI-MGA Multimediální a grafické aplikace
BI-MGA.21 Multimediální a grafické aplikace
BIK-MGA Multimediální a grafické aplikace
BI-OPJ Objektové programování v Javě
BI-PGR.1 Počítačová grafika
BI-PGR.21 Počítačová grafika
BIE-PJV Programming in Java
BI-PGA Programování grafických aplikací
BI-PGA.21 Programování grafických aplikací
BI-AND.21 Programování pro operační systém Android
BI-AND Programování pro operační systém Android
BI-CS1 Programování v C#
BIK-PJV Programování v Javě
BI-PJV Programování v Javě
BI-PHP.21 Programování v PHP
BI-PHP.1 Programování v PHP
BI-PHP.21_KOP01 Programování v PHP
BI-PYT.1 Programování v Pythonu
BI-PYT.21 Programování v Pythonu
BI-PJS.21 Programování v jazyku Javascript
BI-PJS.1 Programování v jazyku Javascript
BI-KOT Programování v jazyku Kotlin
BIE-PRR.21 Project management
BI-PRR.21 Projektové řízení
BI-PRR Projektové řízení
BIK-PRR.21 Projektové řízení
BI-PAI Právo a informatika
BI-PAI.21 Právo a informatika
BIK-PAI Právo a informatika
BIK-PAI.21 Právo a informatika
BI-PRP Právo a podnikání
BIE-GIT.21 SW Development Technologies
BIE-SWI.21 Software Engineering
BIE-SI2.3 Software Engineering 2
BIE-SI1.2 Software Engineering I
BIK-SWI.21 Softwarové inženýrství
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství
BI-SI2.3 Softwarové inženýrství 2
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I
BI-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1
BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1
BIK-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1
BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1
BI-SP2.21 Softwarový týmový projekt 2
BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2
BIK-SP2.21 Softwarový týmový projekt 2
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2
BI-SEP Světová ekonomika a podnikání I.
BI-GIT Systém pro správu verzí Git
BIE-SP1 Team Software Project 1
BIE-SP1.21 Team Software Project 1
BIE-SP2.21 Team Software Project 2
BIE-SP2.2 Team Software Project 2
BIK-TJV.21 Technologie Java
BI-TJV.21 Technologie Java
BI-TJV Technologie Java
BIK-TJV Technologie Java
BI-XML Technologie XML
BIK-GIT.21 Technologie pro vývoj SW
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW
BI-QUA Testování kvality SW
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace
BIK-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace
BI-TIS Tvorba informačních systémů
BI-TIS.21 Tvorba informačních systémů
BI-TWA.1 Tvorba webových aplikací
BI-TWA.21 Tvorba webových aplikací
BIE-VHS.21 Virtual game-worlds
BIE-VR1.21 Virtual reality I
BI-VHS.21 Virtuální herní světy
BI-VHS Virtuální herní světy
BIK-VHS.21 Virtuální herní světy
BI-VR1 Virtuální realita I
BI-VR2 Virtuální realita II
BI-VWM Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích
BI-VWM.21 Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích
BIE-AWD.21 Web and Database Server Administration
BIE-SEP World Economy and Business
BI-FEM.21 Základy ekonomie
BI-MIK Základy mikroekonomie
BI-ZPI Základy procesního inženýrství
BI-IOS Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad
BI-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní
BI-IDO.21 Úvod do DevOps
BIK-IDO.21 Úvod do DevOps
BI-EHD Úvod do evropských hospodářských dějin
BIK-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie
BI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
NIE-PDB Advanced Database Systems
MIE-PDB.16 Advanced Database Systems
MIE-PIS.16 Advanced Information Systems
NIE-PIS Advanced Information Systems
NI-AFP Aplikované funkcionální programování
MI-AFP Aplikované funkcionální programování
MIE-ADP.16 Architecture and Design Patterns
NIE-ADP Architecture and Design patterns
NI-ADP Architektonické a návrhové vzory
MI-ADP.16 Architektonické a návrhové vzory
NI-AM1 Architektura middleware 1
NI-AM2 Architektura middleware 2
MI-APH Architektura pocitacovych her
NI-APH Architektura počítačových her
NI-DSP Databázové systémy v praxi
MI-DSP Databázové systémy v praxi
NIE-DSS Decision Support Systems
NI-DSW Design Sprint
NI-DPH Design počítačových her
NI-PSD Design veřejných služeb
NI-DID Digital drawing
NI-DZO Digitální zpracování obrazu
NI-DZO.23 Digitální zpracování obrazu
MI-DZO Digitální zpracování obrazu
MI-DDW.16 Dolování dat z webu
NI-DDW Dolování dat z webu
NI-ESC Experimentální projektový kurz
NIE-FME Formal Methods and Specifications
MIE-FME.16 Formal Methods and Specifications
NI-FME Formální metody a specifikace
MI-FME.16 Formální metody a specifikace
NI-CCC Kreativní programování
NI-MPX Manažerská praxe
MI-MPX Manažerská praxe
NI-MPL Manažerská psychologie
NIE-AM1 Middleware Architectures 1
NIE-AM2 Middleware Architectures 2
NIE-MEP Modelling of Enterprise Processes
MI-MEP.16 Modelování ekonomických procesů
NI-MEP Modelování podnikových procesů
NI-MOP Moderní objektové programování ve Pharo
MI-MPC Moderní programování v C++
NIE-NSS Normalized Software Systems
NI-NSS Normalized Software Systems
MI-NSS.16 Normalized Software Systems
NI-NMU Nová média v umění a designu
MI-NUR.16 Návrh uživatelského rozhraní
NI-NUR Návrh uživatelského rozhraní
NI-BUI Podniková informatika
NI-PIS Podnikové informační systémy
MI-PVR Pokročilá virtuální realita
NI-PVR Pokročilá virtuální realita
NI-PAS Pokročilé aspekty podnikání
MI-PDB.16 Pokročilé databázové systémy
NI-PDB Pokročilé databázové systémy
MI-PIS.16 Pokročilé informační systémy
MI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích
NI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích
NI-DNP Pokročilý .NET
MI-DNP Pokročilý .NET
NI-PYT Pokročilý Python
MI-PYT Pokročilý Python
NI-PG1 Počítačová grafika 1
MI-RUB Programování v Ruby
NI-RUB Programování v Ruby
NI-PSL Programování v jazyku Scala
MI-PSL Programování v jazyku Scala
MI-PCM.16 Projektové a změnové řízení
NIE-SWE Semantic Web and Knowledge Graphs
MI-SWE.16 Semantický web
NI-SWE Semantický web a znalostní grafy
NIE-TSW Software Product Development
MI-SMI.16 Strategické řízení informatiky
NI-SEP Světová ekonomika a podnikání II.
MI-SEP Světová ekonomika a podníkání II.
NI-DSS Systémy podpory rozhodování
NI-TVR Technologie virtuální reality
NI-TSW Tvorba softwarových produktů
MIE-NUR.16 User Interface Design
NIE-NUR User Interface Design
NI-VMM Vyhledávání v multimédiích
MI-VMM.16 Vyhledávání v multimédiích
MI-VEM Vědecké myšlení
NI-VEM Vědecké myšlení
MI-W20.16 Web 2.0
MIE-W20.16 Web 2.0
NIE-DDW Web Data Mining
MIE-DDW.16 Web Data Mining
MIE-MDW.16 Web Services and Middleware
MI-MDW.16 Webové služby a middleware
MIE-SEP World Economy and Business
NI-LNG Úvod do lingvistiky pro informatiky
NI-CAP Člověk v antropologických perspektivách
MI-MBI.16 Řízení podnikové informatiky