Softwarové inženýrství

Vystudováním této specializace se z vás stanou odborníci na kompletní životní cyklus softwarových systémů. Budete ovládat vývoj, produkci, správu, údržbu a inovaci velkých SW systémů, včetně webových. Budete se mimo jiné zabývat navrhováním moderních SW systémů včetně jejich uživatelského rozhraní.

Co se naučíte?

Naučíme vás vést velké softwarové projekty jak po stránce ekonomické, tak manažerské. Budete umět:

  • Analyzovat, modelovat, navrhovat, programovat, testovat a udržovat rozsáhlé SW systémy 
  • Navrhovat uživatelská rozhraní SW produktů
  • Konstruovat databázové nebo informační systémy

Jaké bude vaše uplatnění?

Budete to vy, kdo bude ve firmě řídit týmy realizující ICT řešení. Prosadíte se jako šéfprogramátor nebo softwarový architekt. Můžete se stát:

  • Vedoucím a správcem velkých softwarových projektů
  • Softwarovým analytikem
  • Projektovým manažerem softwarových projektů

Obor se dotýká těchto témat

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství