Softwarové inženýrství

Vystudováním této specializace se z vás stanou odborníci na kompletní životní cyklus softwarových systémů. Budete ovládat vývoj, produkci, správu, údržbu a inovaci velkých SW systémů, včetně webových. Budete se mimo jiné zabývat navrhováním moderních SW systémů včetně jejich uživatelského rozhraní.

Co se naučíte?

Naučíme vás vést velké softwarové projekty jak po stránce ekonomické, tak manažerské. Budete umět:

  • Programovat rozsáhlé softwarové systémy a konstrukce databázových systémů
  • Navrhovat uživatelská rozhraní softwarových produktů
  • Řídit velké softwarové projekty

Jaké bude vaše uplatnění?

Budete to vy, kdo bude ve firmě řídit týmy realizující ICT řešení. Prosadíte se jako šéfprogramátor nebo softwarový architekt. Můžete se stát:

  • Vedoucím velkých softwarových projektů a správcem velkých softwarových systémů
  • Softwarovým analytikem nebo architektem
  • Projektovým manažerem softwarových projektů

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství