Laboratoř normalizovaných systémů (NSLab)

Naše výzkumná laboratoř se zaměřuje na zlepšování udržitelnosti různých softwarových řešení vývojem nástrojů a technik pro vytváření efektivnějších a trvanlivějších softwarových systémů. Specializujeme se na metamodeling, který zahrnuje vytváření modelů reprezentujících různé aspekty softwaru, a transformace modelů, které automatizují proces převodu těchto modelů na použitelný kód. V konečném důsledku se naše práce zaměřuje na zvýšení životnosti softwarových aplikací prostřednictvím inovativních přístupů a technologií.

Čemu se laboratoř věnuje?

Výzkum této laboratoře zahrnuje různé klíčové oblasti softwarového inženýrství za účelem zvýšení udržitelnosti a efektivity. Jedním z primárních zaměření je tzv. metamodelování, technika pro pochopení a reprezentaci struktury a chování softwarových systémů. Prostřednictvím metamodelování vyvíjíme (meta)modely, které slouží jako plány pro softwarovou architekturu, což umožňuje hlubší pochopení a současně interoperabilní zachycení systémových komponent a jejich interakcí. To je zásadní pro vytváření udržitelných softwarových řešení, která se mohou časem snadno přizpůsobovat a vyvíjet.

Kromě toho se NSLab zabývá transformacemi (meta)modelů, což je klíčový aspekt automatizace procesů vývoje softwaru. Vymýšlením účinných technik transformace modelů zefektivňujeme převod abstraktních modelů na konkrétní implementace (či naopak), čímž urychlují životní cyklus vývoje softwaru. Tato automatizace nejen zvyšuje produktivitu, ale také přispívá k udržitelnosti softwarových systémů tím, že snižuje čas a zdroje potřebné pro vývoj a údržbu.

Mimo jiné je NSLab odhodlána překlenout propast mezi akademickou sférou a průmyslem. Zatímco v laboratoři vyvíjíme vědecké úsilí s cílem pokročit v oblasti softwarového inženýrství, aktivně se také zapojujeme do praktických projektů a spolupráce s průmyslovými partnery. Využitím výzev v reálném světě a zpětné vazby od zainteresovaných stran v oboru zajišťujeme, že náš výzkum zůstane relevantní a použitelný, což v konečném důsledku povede k inovacím v postupech udržitelného vývoje softwaru. Prostřednictvím tohoto přístupu založeného na spolupráci se NSLab snaží hmatatelně přispívat jak akademické komunitě, tak širšímu softwarovému průmyslu a podporovat udržitelnější budoucnost softwarových systémů po celém světě.

Kontakt

Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.

Kde nás najdete?

Laboratoř normalizovaných systémů
Katedra softwarového inženýrství
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 9. patro
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.