Vyvíjíme jedinečný portál usnadňující práci s daty

Přelomový webový portál Data Stewardship Wizard usnadňuje práci výzkumníkům a správcům dat

Vyvinuli jsme přelomový webový portál Data Stewardship Wizard, který usnadňuje práci výzkumníkům a správcům dat v současném trendu obrovského nárůstu datových objemů. Jedná se o mimořádnou spolupráci českých a holandských pracovišť ohledně řešení jednoho z palčivých témat současnosti a blízké budoucnosti – velkých dat.

Data jsou významným fenoménem současné společnosti. Velkou měrou k tomu přispívají chytré telefony a Internet věcí (IoT). A právě IoT, bioinformatika, astroinformatika a další disciplíny chrlí petabajty dat každý rok. Obecně lze současný trend nárůstu produkce dat přisoudit rozšíření výpočetní techniky do všech oblastí lidského života a disciplín.

„Problém je, že tato objemná data není možné jednoduše zahazovat, např. v případě medicíny bychom tak mohli zahodit data skrývající odpověď na neléčitelné choroby. Řada dat je navíc unikátní a nelze je v případě potřeby vygenerovat znovu,“ upozorňuje doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D., vedoucí Centra pro konceptuální modelování a implementace (CCMi), kde se tomuto projektu věnují.

Data je tedy třeba nějakým způsobem spravovat, starat se o ně a zpřístupňovat je. To přináší výzvy z hlediska nejen technického a organizačního, ale také politického a etického (důvěrnost dat, licence apod.).

V této souvislosti vznikla i nová profese, tzv. datový správce (Data Steward), který disponuje právě rozsáhlým vzděláním a zkušenostmi potřebnými pro plánování a správné a efektivní zacházení s velkými, cennými a citlivými daty. V nadcházejících letech bude potřeba vzdělat stovky tisíc takových datových správců po celém světě. Mezinárodní infrastruktura pro data ze živých věd zvaná ELIXIR pracuje na vývoji efektivních řešení. Holandský uzel ELIXIRu spolu s českým uzlem, konkrétně s FIT ČVUT a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd, vyvinul unikátní webový portál Data Stewardship Wizard, jehož cílem je pomoci těmto datovým správcům s jejich nelehkým úkolem pod heslem „from burden to benefit“. Tedy od zátěže, kterou data stewardship představuje, směrem k výhodám.

Vědci typicky nejsou experti na správu dat, ale s těmito úkoly se musí vyrovnat. Nástroj Data Stewardship Wizard je schopen vědce vést směrem ke správnému data stewardship a představuje též efektivní pomůcku a výukový materiál pro data stewardy. K jejich tréninku jej používají instituce zapojené do ELIXIR i iniciativy GO FAIR. Tento nástroj usnadní datovým vědcům, potažmo správcům, proces plánování určený na míru projektu.