Informační systémy

Studujeme pokročilé metodiky konceptuálního modelování a jejich aplikace pro softwarové a podnikové inženýrství.

Projekty

Towards Data Stewardship in ELIXIR: Training & Portal

Program
Projekty podpořené z ČR (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
LM2015047
Období
2017 - 2019
Popis
The project aims to develop training materials and software tooling to support data stewardship in the ELIXIR infrastructure.

Publikace

Data Stewardship Wizard for Open Science

Rok
2018
Publikováno
Data a znalosti & WIKT. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2018. p. 121-125. 1. ISBN 978-80-214-5679-2.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Every year, the amount of data (in science) grows significantly as information technologies are used more intensively in various domains of human activities. Biologists, chemists, linguists, and others are not data experts but often just regular users who need to capture and process some huge amount of data. This is where serious problems emerge – bad data management leading to losing important data, producing unverifiable results, wasting funds, and so on. Thousands of qualified data stewards will be needed in following years to deal with this issues. At the Faculty of Information Technology, CTU in Prague, we participate in the European platform ELIXIR in which we work on the Data Stewardship Wizard to help researchers and data stewards with building high-quality FAIR data management plans that are accurate and helpful to their projects. We cooperate on this challenging project with our colleagues from other ELIXIR nodes.

Data Management Planning: How Requirements and Solutions are Beginning to Converge

Autoři
Jones, S.; Pergl, R.; Hooft, R.
Rok
2019
Publikováno
Data Intelligence. 2019, 2019(2), 208-219. ISSN 2641-435X.
Typ
Článek
Anotace
Effective stewardship of data is a critical precursor to making data FAIR. The goal of this paper is to bring an overview of current state of the art of data management and data stewardship planning solutions (DMP). We begin by arguing why data management is an important vehicle supporting adoption and implementation of the FAIR principles, we describe the background, context and historical development, as well as major driving forces, being research initiatives and funders. Then we provide an overview of the current leading DMP tools in the form of a table presenting the key characteristics. Next, we elaborate on emerging common standards for DMPs, especially the topic of machine-actionable DMPs. As sound DMP is not only a precursor of FAIR data stewardship, but also an integral part of it, we discuss its positioning in the emerging FAIR tools ecosystem. Capacity building and training activities are an important ingredient in the whole effort. Although

Nástroj pro migraci znalostního modelu Data Stewardship

Autor
Vojtěch Knaisl
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Tato práce navazuje na již existují projekt portálu pro správu dat, který je vyvíjen ve spolupráci s organizací ELIXIR-CZ. Práce stručně shrnuje, co bylo na projektu již vytvořeno. Dále popisuje, proč byla nutnost vytvořit migrační nástroj pro aktuální znalostní model (rozšiřitelná datová struktura, která je nositelem znalostí a vyvíjí se spolu s časem) a proč bylo nakonec rozhodnuto, že spolu s tímto nástrojem bude realizován i základ portálové aplikace. Migrační nástroj a portál je následně zanalyzován. Součástí práce je i návrh migračního nástroje s možnostmi variant jeho realizace. Tyto možnosti jsou diskutovány a jedna z variant je posléze implementována. Výsledkem práce je tedy požadovaný plně funkční migrační nástroj a základ portálové aplikace.

Data Stewardship Portal: Webový Frontend

Autor
Jan Slifka
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Práce popisuje proces návrhu, vývoje, testování a nasazení webového frontendu pro Data Stewardship Portal, který je součástí Interoperability platformy v ELIXIR CZ projektu. Portál zahrnuje rozsáhlý editor knowledge modelů a modul pro migrace. Pro webový vývoj je použito řešení založené na Haskellu.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.