Vyvinuli jsme nový volební systém pro Mensa ČR

Aplikace je ušitá na míru potřebám organizaci Mensa ČR.

Student FIT ČVUT vyvinul nový volební systém pro Mensu České republiky. Ručně sčítané hlasovací lístky tak nahradil nový elektronický systém, který garantuje ochranu citlivých údajů a bezpečný průběh voleb.

Volební systém Mensy ČR se používá pro volby členů a předsedy Rady Mensy, která je nezbytná pro řádné vedení a fungování organizace. Dva studenti FIT ČVUT navrhli elektronický volební mensovní systém a popsali jej ve svých bakalářských pracích. Z obou prací si pak Mensa k realizaci vybrala tu, která lépe odpovídala jejím potřebám. Studenti se tak se svými pracemi účastnili reálného výběrového řízení. Vyhrálo řešení Bc. Vladimíra Cherkezova, které popsal ve své bakalářské práci s názvem Systém pro elektronické zajištění voleb v Mensa ČR.

„Tato spolupráce je ukázkovým příkladem převedení znalostí studentů do firemní praxe. Student z našeho projektu tak měl možnost spolupracovat na reálném projektu, který byl následně firmou využit,“ říká Ing. Tomáš Nováček, vedoucí obou studentských prací a současně člen Mensy, a dodává: „Mensa coby náš klient s námi aktivně komunikovala veškeré své technické či grafické návrhy. Na základě toho pak studenti byli schopni navrhnout a implementovat volební systém přesně odpovídající potřebám klienta.“

Nový elektronický systém Mensa poprvé využila v květnových volbách do Rady Mensy ČR. Voliči kladně hodnotili jednoduchost volebního systému a jeho uživatelskou přívětivost.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková