Oblasti, kterými se zabýváme se snaží o lepší využití potenciálu moderních technologií ve firemní praxi. Zabýváme se také prací s daty a vývojem nástrojů, jež dokáží leccos usnadnit.