Webové inženýrství

Studiem této specializace získáte znalosti o moderních webových architekturách a technologiích. Budete držet krok se současnými světovými trendy ve vývoji webových technologií. Jako absolvent si osvojíte technologie moderních databázových systémů a přístupů pro reprezentaci sémantiky dat.

Co se naučíte?

Stanete se specialistou na informační systémy založené na moderních technologiích webu. Jako absolvent budete umět své dovednosti využít v oblasti návrhu, vývoje i správy takových systémů. Budete umět:

  • Orientovat se v architektuře informačních systémů založených na moderních technologiích webu
  • Využít své znalosti na úrovni uživatelského rozhraní, aplikační i datové vrstvy
  • Ovládat techniky pro získání znalostí z webových dat

Jaké bude vaše uplatnění?

Budete připraveni na přání naprogramovat web nebo aplikace. Díky zkušenostem získaným studiem budete neocenitelnými konzultanty v oboru a nebo si zkrátka jednoduše zrealizujete svůj vlastní projekt. Můžete se stát:

  • Analytikem, konzultantem a technickým architektem na různých úrovních řízení IT projektů
  • Systémovým integrátorem 
  • Podnikovým (enterprise) architektem

Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.