Webové inženýrství

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPI Matematika pro informatiku PP 7
NI-KOP Kombinatorická optimalizace PP 6
NI-VMM Vyhledávání v multimédiích PS 5
NI-AM1 Architektura middleware 1 PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPR Magisterský projekt PP 7
NI-PDB Pokročilé databázové systémy PS 5
NI-SWE Semantický web a znalostní grafy PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-DIP Magisterská práce PP 30
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.