Softwarové inženýrství

V překladu se pod softwarovým inženýrstvím skrývá umění kreslení krabiček a umění kódování, které jsou přímou cestou k tvorbě nového softwaru. Specializace se zaměřuje na metodiky a nástroje používané během všech fází života SW systémů. Naučíme vás programovat tak, aby dílo, které vytvoříte, bylo dlouhodobě funkční a efektivní. Vyzkoušíte si řízení SW projektů a práci v týmu.

Co se naučíte?

Naučíte se základní programovací jazyky, které také zvládnete prakticky použít. Jako ryba ve vodě se budete umět pohybovat také mezi databázemi. Budete umět:

  • Navrhovat softwarové systémy podle konkrétních požadavků
  • Pracovat v různých programovacích jazycích a s databázemi
  • Používat kolaborativní nástroje GIT, Track, JIRA, Redmine nebo Jenkins

Jaké bude vaše uplatnění?

Vytvářet něco nového, testovat něco hotového, učit něco, co jiní neumí – to je jen krátký výčet vašich širokých možností budoucího uplatnění. Můžete se stát:

  • Softwarovým vývojářem
  • Specialistou na uživatelské rozhraní nebo úložiště dat
  • Testerem, správcem konfigurací
  • Školitelem IT ve firmách nebo státní správě

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.