Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Softwarové inženýrství

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BI-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BI-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-IDO.21 Úvod do DevOps PS 5
BI-TJV.21 Technologie Java PS 5
BI-PPA.21 Programovací paradigmata PS 5

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1 PS 5
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství PS 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-SP2.21 Softwarový týmový projekt 2 PS 5
BI-KOM.21 Konceptuální modelování PS 5
BI-OOP.21 Object-Oriented Programming PS 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BIK-GIT.21 Technilogie pro vývoj SW PP 3
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BIK-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BIK-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BIK-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BIK-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BIK-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BIK-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BIK-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BIK-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BIK-IDO.21 Úvod do DevOps PS 5
BIK-PPA.21 Programovací paradigmata PS 5
BIK-TJV.21 Technologie Java PS 5

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-OSY.21 Operační systémy PP 5
BIK-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BIK-SWI.21 Softwarové inženýrství PS 5
BIK-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1 PS 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BIK-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BIK-KOM.21 Konceptuální modelování PS 5
BIK-OOP.21 Object-Oriented Programming PS 5
BIK-SP2.21 Softwarový týmový projekt 2 PS 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6
BI-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BI-PAI Právo a informatika PP 3
BI-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6
BI-DBS Databázové systémy PP 6

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BI-PPA Programovací paradigmata PZ 5
BI-TJV Technologie Java PZ 4

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy PE 4
BI-PSI Počítačové sítě PP 5
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I PP 5
BI-BEZ Bezpečnost PP 6
BI-OSY Operační systémy PP 5
BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1 PZ 4

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BPR Bakalářský projekt PP 2
BI-PST Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 PZ 4
BI-KOM Konceptuální modelování PZ 5
BI-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 PZ 3
BI-OOP Object-Oriented Programming PZ 4

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4
BI-BAP Bakalářská práce PP 14

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PAI Právo a informatika PP 3
BIK-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BIK-MLO Matematická logika PP 5
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BIK-LIN Lineární algebra PP 7
BIK-DBS Databázové systémy PP 6
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BIK-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BIK-TJV Technologie Java PZ 4
BIK-PPA Programovací paradigmata PZ 5

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-EMP Ekonomické a manažerské principy PE 4
BIK-PSI Počítačové sítě PP 5
BIK-OSY Operační systémy PP 5
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I PP 5
BIK-BEZ Bezpečnost PP 6
BIK-SP1 Softwarový týmový projekt 1 PZ 4

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-BPR Bakalářský projekt PP 2
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika PP 5
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 PZ 3
BIK-KOM Konceptuální modelování PZ 5
BIK-OOP Objektově orientované programování PZ 4
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 PZ 4

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4
BI-BAP Bakalářská práce PP 14