Softwarové inženýrství

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-PT.21 Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-TJV.21 Technologie Java PS 5
BI-IDO.21 Úvod do DevOps PS 5
BI-PPA.21 Programovací paradigmata PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-SP2.21 Softwarový týmový projekt 2 PS 5
BI-OOP.21 Object-Oriented Programming PS 5
BI-KOM.21 Konceptuální modelování PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 - -
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BIK-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BIK-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BIK-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BIK-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BIK-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BIK-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BIK-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BIK-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BIK-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BIK-PPA.21 Programovací paradigmata PS 5
BIK-IDO.21 Úvod do DevOps PS 5
BIK-TJV.21 Technologie Java PS 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BIK-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BIK-KOM.21 Konceptuální modelování PS 5
BIK-OOP.21 Object-Oriented Programming PS 5
BIK-SP2.21 Softwarový týmový projekt 2 PS 5
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 - -
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BIK-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BI-TJV Technologie Java PZ 4
BI-PPA Programovací paradigmata PZ 5
BI-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 - -

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5
BIK-ZMA Základy matematické analýzy PP 6
BIK-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6
BIK-MLO Matematická logika PP 5
BIK-PAI Právo a informatika PZ 3

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-DBS Databázové systémy PP 6
BIK-LIN Lineární algebra PP 7
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BIK-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BIK-PPA Programovací paradigmata PZ 5
BIK-TJV Technologie Java PZ 4
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.