Softwarové inženýrství (verze pro anglické studenty)

Specializace se vyučuje jak v češtině, tak v angličtině.

Garant

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.