Zažijte cestu časem po Hradci Králové díky virtuální realitě z FIT ČVUT

Zaniklé historické objekty a krajina královského města Hradce Králové ožívají díky jedinečnému projektu Věnná města českých královen. Historikům a IT specialistům se podařilo virtuálně zrekonstruovat historii města věnovaného českým královnám, vytvořit 3D modely historických budov a objektů a pomocí rozšířené virtuální reality a mobilní aplikace zpřístupnit české veřejnosti. Na projektu se podílí Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Muzeem východních Čech v Hradci Králové a Historickým ústavem Akademie věd ČR.

Města, jejichž výnosy panovníci věnovali královnám, tzv. královská věnná města, jsou českým fenoménem, který nenajdeme jinde v Evropě. Jsou živou součástí historického vědomí a vědci se je nyní rozhodli oživit pomocí nástrojů historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru. Z devíti měst je to například Mělník, Trutnov nebo právě Hradec Králové, který patřil královnám z rodů Přemyslovců či Lucemburků. Hlavními výstupy projektu je členitá mobilní aplikace a webportál, jež slouží jako specializovaný historický průvodce věnnými městy a jejich městskou krajinou. 

V případě Hradce Králové se lze na 3D cestu časem vydat prostřednictvím rozšířené i virtuální reality v podobě 3D brýlí, včetně 3D rekonstrukce již zaniklých městských areálů a ukázek dobového života. V praxi to vypadá tak, že si návštěvník Muzea Hradce Králové tyto 3D brýle nasadí a bude si moci detailně prohlédnout historické budovy a objekty, které už dávno zanikly. Aplikaci pro virtuální realitu, ale i mobilní aplikaci pro rozšířenou realitu vyvinul tým IT odborníků pod vedením Ing. Jiřího Chludila z Katedry softwarového inženýrství FIT ČVUT. Vědecké rekonstrukce historických objektů, tzn. obsah aplikace pak dodali historici, archeologové a památkáři z ostatních zapojených institucí. Oba týmy tak spolu musely úzce spolupracovat a pochopit způsob práce toho druhého.

„Naším cílem bylo pomocí vyspělé počítačové grafiky zrekonstruovat již zaniklé městské areály a ukázky dobového života. Do vývoje aplikací se zapojili nejen naši odborníci, ale také studenti v rámci svých závěrečných prací,“ říká k projektu Ing. Jiří Chludil. 

„Hlavním cílem projektu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje bylo ozřejmění tohoto výhradně českého dějinného fenoménu a jeho prezentace široké veřejnosti. Jedinečné na tomto projektu je prolnutí naprosto odlišných oborů, a to historie a IT,“ říká hlavní řešitel projektu doc. Petr Grulich, ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové a současně docent Univerzity Hradec Králové. 

Jako další výstupy projektu vznikly svazky Historického atlasu měst ČR pro Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Poličku a Vysoké Mýto, obsáhlá odborná knižní monografie o královských věnných městech, webový a mobilní průvodce věnnými městy a celá řada dalších. 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková