Cenu Josefa Hlávky získal student za dizertační práci

Ing. David Bernhauer, Ph.D., z FIT ČVUT získal Cenu Josefa Hlávky, která se uděluje talentovaných studentům, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Ocenění získal jak za svou dizertační práci s názvem Similarity Search in Unstructured Data using Data-Transitive Models, tak i za svou pedagogickou a populárně-naučnou činnost. Diplom převzal 16. 11. 2023 na zámku v Lužanech.

David Bernhauer byl jedním z 54 nejlepších oceněných studentů a absolventů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR. V současnosti dokončil své doktorské studium a je členem Katedry softwarového inženýrství. Cenu získal za svou dizertační práci Similarity Search in Unstructured Data using Data-Transitive Models a také za svou pedagogickou a populárně-naučnou činnost, kdy se snaží předávat své znalosti mladším studentům a motivovat je v jejich práci.  

„Propojení vědy a praxe je to, co mě motivuje na mém výzkumu podobnostního vyhledávání. S aplikacemi využívající právě podobnostní vyhledávání se dnes setkáváme na každém kroku od vyhledávání obrázků, detekce duplicit až po doporučovací systémy. Ale věda bez předávání znalostí fungovat nemůže, i proto se ve výuce snažím o individuální přístup. Jako největší výzvu však vnímám umět vysvětlit, jak se v daném oboru dá zkoumaný princip aplikovat, abych mohl motivovat ostatní studenty.“

Cena nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ je určena pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let. Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková