Nový doktorský Double Degree program FIT ČVUT má prvního absolventa

Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et PhD., je prvním absolventem dvojitého doktorského studijního programu (Double Degree program), který současně absolvoval na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) a Fakultě aplikované ekonomie Univerzity v Antverpách (FAE UA). 22. listopadu 2023 úspěšně obhájil svoji dizertační práci a získal diplomy z domácí i partnerské prestižní zahraniční univerzity najednou. Univerzita v Antverpách je v současné době v celosvětovém žebříčku QS World University Rankings na 280. místě, ČVUT pak na 454. místě.

Marek Suchánek získal první doktorský titul v programu Informatika na domácí Katedře softwarového inženýrství FIT ČVUT (KSI), druhý v rámci doktorského programu Aplikovaná ekonomika na Katedře manažerských informačních systémů Fakulty aplikované ekonomie Univerzity v Antverpách. Jeho školiteli po dobu doktorského studia byli doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D., z FIT ČVUT a prof. Dr. Herwig Mannaert z FAE UA. 

„Je to zvláštní a zároveň velmi příjemný pocit být průkopníkem a ukázat cestu dalším studentům. Bylo to v různých ohledech náročné, ale určitě to stálo za to. Výsledkem mého dvouoborového doktorského studia je dizertační práce nazvaná Budování bránové ontologie mezi Normalizovanými systémy a konceptuálními modely, která přispívá k výzkumu evolvovatelných softwarových systémů a propojuje konceptuální modelování s implementací softwaru založeného na Teorii normalizovaných systémů,“ uvádí Marek Suchánek.

Marek Suchánek získal bakalářský i magisterský titul specializace Informační systémy a management na FIT ČVUT. Je zástupcem vedoucího a současně jedním ze zakládajících členů Centra konceptuálního modelování a implementačního výzkumu (CCMi). V současné době působí na KSI FIT ČVUT jako odborný asistent a významně se také podílí na pedagogické činnosti. Vede týmové bakalářské softwarové projekty a bakalářské i diplomové práce. Všechny jeho již publikované vědecké články mají přes 140 citací na vědecky uznávaných platformách (WoS, Scopus, Google Scholar).

Double degree program FIT ČVUT a FAE UA mohou studovat absolventi nejen z FIT ČVUT ale i z jiných univerzit a fakult, kteří budou přijati k doktorskému studiu na FIT ČVUT a jejichž téma výzkumu bude propojovat informatiku s ekonomikou. Věříme, že tato unikátní příležitost osloví další doktorské studenty, kteří využijí možnosti získat najednou dvojitý titul Ph.D. et PhD.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková