FIT ČVUT podepsalo memorandum o spolupráci s IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) podepsal memorandum s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) s cílem navázat úzkou spolupráci především v oblasti technologického vývoje aplikační platformy projektu „Administrátor“.

IPVZ prochází od loňského jara zásadní změnou, která se týká nejen administrace výuky, ale administrace celého procesu. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví již rok úspěšně pracuje na klíčovém projektu inovativního informačního systému pro administraci vzdělávání zdravotnických pracovníků. Projekt proto nese pracovní název „Administrátor“, a protože nejde pouze o zásadní změny v oblasti administrace a zpracovávání informací, ale i o složité technické řešení, uzavřel IPVZ Memorandum o spolupráci s FIT ČVUT. Podpisem Memoranda obě strany vytvářejí rámec pro úzkou spolupráci především v oblasti technologického vývoje samotné aplikační platformy projektu „Administrátor“.

„Informační systém Administrátor by po svém nasazení měl přinést podstatně větší přehlednost v administraci vzdělávání zdravotnických pracovníků, výrazné zjednodušení a urychlení vstupu uchazeče o specializační vzdělávání do tohoto procesu a v neposlední řadě také usnadnění agendy související se zjišťováním a ověřováním platných informací o účastnících i poskytovatelích vzdělávání zdravotnických pracovníků,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V rámci nedávno uzavřeného memoranda o spolupráci mezi IPVZ a FIT ČVUT se analytický tým projektu Administrátor spojil se studenty a pedagogy fakulty při návrhu evaluačního modulu aplikace Administrátor. Tým IPVZ bude spolupracovat s FIT ČVUT v rámci projektově orientovaného předmětu „Týmový projekt 1“ vedeného pod Katedrou softwarového inženýrství FIT ČVUT. Frekventanti tohoto předmětu tvoří v rámci výuky analyticko-návrhové týmy o velikosti zhruba 3 až 7 studentů, v nichž pomocí metod softwarového inženýrství řeší skutečné projekty, které mají často přesah do komerční sféry, v tomto konkrétním případě pak do veřejného sektoru.

„IPVZ zadal v rámci projektu Administrátor katedře FIT ČVUT analýzu již existujícího a léty prověřeného evaluačního modulu univerzity, takzvané Ankety ČVUT. Využití existujícího a prověřeného hodnotícího systému, léta pilovaného na půdě univerzity, umožní týmu IPVZ významně zkrátit čas na vývoj podobné aplikace a zásadně sníží náklady na celý projekt,“ přiblížil vzájemnou spolupráci náměstek ředitelky IPVZ při IT a digitální transformaci Daniel Rovný.

V rámci FIT ČVUT se k tomuto projektu přihlásila skupina 7 studentů, kteří pod odborným dohledem svého pedagoga a člena analytického týmu IPVZ Ing. Jiřího Chludila spolupracují s analytickým týmem projektu Administrátor. Výsledkem jejich spolupráce bude studie proveditelnosti využití a případných dalších úprav již existujícího evaluačního modulu „Anketa ČVUT“ pro potřeby projektu Administrátor, který bude digitalizovat specializační vzdělávání v českém zdravotnictví.

Memorandum potvrzuje navázanou dlouhodobou spolupráci mimo jiné v duchu kréda „Respektujeme minulost, ale tvoříme budoucnost“.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková