Ing. Ivan Halaška

Metodik systému KOS pro FIT, správce studijních plánů v systému KOS

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Modul pro podporu profilace studenta do oboru, navigátor disponibilními studijními plány

Autor
Vojtěch Bartoš
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Ivan Halaška
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.