Studijní oddělení

Formuláře

S vyplněním kteréhokoliv formuláře vám rádi pomůžeme na Studijním oddělení, kam je také třeba podepsaný tiskopis osobně odevzdat nebo zaslat poštou. Můžete ho zaslat i ze své fakultní e-mailové adresy naskenovaný s vaším podpisem.

Formuláře na stránkách ČVUT

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.