Studijní oddělení

Předpisy

Podrobné informace o vašich právech a povinnostech spojených se studiem na fakultě najdete ve směrnicích a řádech. Případné otázky vám rádi zodpovíme prostřednictvím poradny nebo na našem Studijním oddělení.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.