Laboratoř monitorování síťového provozu (NETMON)

Primárním cílem laboratoře je výzkum a vývoj v oblasti monitorování provozu vysokorychlostních počítačových sítí a infrastruktur, Internetu věcí (IoT), analýzy síťového provozu a detekce anomálií, tj. škodlivého nebo podezřelého provozu.

Naše aktivity se týkají zpracování dat na různých úrovních. V důsledku to znamená, že se zabýváme hardwarovou akcelerací (pomocí technologie FPGA a COMBO karet) s využitím moderního jazyka P4, zpracováním informací o tocích v síti, analýzou detekovaných bezpečnostních událostí. Tato laboratoř vznikla na základě dlouholeté spolupráce s operátorem národní akademické sítě – sdružením CESNET.

Více o nás

Čemu se laboratoř věnuje?

  • S využitím vysokoúrovňového aplikačně specifického jazyka P4 se věnujeme automatickému generování optimálních hardwarových architektur pro zpracování síťového provozu.
  • Zabýváme se výzkumem a vývojem tzv, stream-wise analytických a detekčních algoritmů pro nasazení na kolektoru IP toků.
  • Zkoumáme možnosti analýzy šifrovaného síťového provozu s využitím rozšířených IP toků a strojového učení.

Kontaktní osoba

doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Kde nás najdete?

Laboratoř monitorování síťového provozu
Katedra číslicového návrhu
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-954 (Budova A, 9. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.