Bakalářské předměty

Kód Název předmětu
BI-PSI.21 Počítačové sítě
BIE-PSI.21 Computer Networks

Magisterské předměty

Kód Název předmětu
NI-SIB Síťová bezpečnost
NIE-SIB Network Security

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.