Kdo jsme a co můžeme nabídnout?

Zájemcům o závěrečné práce můžeme nabídnout mnoho let zkušeností v oblasti monitorování síťového provozu a síťové bezpečnosti. Často se podílíme na řešení aktuálních praktických problémů. Přestože témata závěrečných prací mají vždy výzkumný charakter, myslí také na využitelnost v reálných sítích.

Na fakultě se snažíme budovat a vzdělávat tým specialistů, kteří společně řeší a konzultují výzvy v oblasti síťové bezpečnosti. Díky spolupráci s průmyslovými partnery a ostatními univerzitami v České republice se nám daří dosahovat vynikajících výsledků, které většině případů publikujeme a prezentujeme také mezinárodní vědecké komunitě.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.