Počítačové systémy a sítě

Díky tomuto studiu získáte vhled do architektur a technologií počítačových systémů, klastrů a sítí. Vaší devízou budou znalosti komunikačních, synchronizačních, paměťových a bezpečnostních technik a algoritmů pro efektivní programování.

Co se naučíte?

Budete rozumět architekturám a technologiím síťových a multiprocesorových počítačových systémů a jejich programovému vybavení v širokém spektru platforem. Budete umět:

  • Orientovat se v teorii distribuovaných a paralelních výpočetních systémů 
  • Ovládat principy a technologie virtualizace pro efektivní správu počítačových infrastruktur
  • Navrhovat, konfigurovat a zabezpečit systémy proti základním útokům

Jaké bude vaše uplatnění?

Moderní IT systém a jeho efektivní spravování potřebuje dnes každá firma. Budete moci zastávat pozice pracovníků ve sféře programování a poskytování distribuovaných a paralelních počítačových systémů, serverů, datových a výpočetních center. Můžete se stát:

  • Technologickým konzultantem
  • Vedoucím týmu v ICT oddělení firem, organizací a orgánů státní správy
  • Vedoucím týmu architektů infrastruktury

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vedoucí Katedry počítačových systémů

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.