prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vedoucí Katedry počítačových systémů

Pozice

člen grémia Fakulta informačních technologií
člen vědecké rady České vysoké učení technické v Praze
člen rady pro vnitřní hodnocení České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
vedoucí Katedra počítačových systémů
zaměstnanec Katedra počítačových systémů