prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vedoucí Katedry počítačových systémů