prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vedoucí Katedry počítačových systémů

Pozice

člen grémia Fakulta informačních technologií
člen vědecké rady České vysoké učení technické v praze
člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
člen rady pro vnitřní hodnocení České vysoké učení technické v praze
zaměstnanec Oddělení pro vědu a výzkum
vedoucí Katedra počítačových systémů
zaměstnanec Katedra počítačových systémů