Počítačové sítě (FITNet)

V naší výzkumné skupině se zabýváme výukou a výzkumem počítačových sítí, distribuovaných systémů, cloud computingu a internetu věcí.

Čemu se skupina věnuje?

V rámci výuky v bakalářském a magisterském programu seznamujeme studenty se základy, teoretickými koncepty, architekturami a běžně používanými technologiemi počítačových sítí. Velký důraz klademe na nejmodernější technologie a trendy, protože si uvědomujeme jejich obrovskou dynamiku vývoje v současné době.

Spolupracujeme na vývoji a realizaci distribuovaných systémů, navrhujeme a optimalizujeme komplexní síťové topologie. V rámci aktuálního výzkumu vytváříme softwarové nástroje založené na pokročilých metodách strojového učení, které jsou určeny pro monitorování, optimalizaci, správu a zajištění bezpečnosti počítačových sítí.

Aktivně spolupracujeme s jinými síťařskými organizacemi, jako je CESNET, CZ.NIC, popřípadě s jinými vysokými školami v ČR i v zahraničí. 

Vedoucí skupiny

Kontaktní osoba

Ing. Jan Fesl, Ph.D.

Kde nás najdete?

Výzkumná skupina Počítačové sítě
Katedra počítačových systémů
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnosti TH:A-1133 a 1144 (Budova A, 11. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.