Počítačové sítě (FITNet)

Ve výzkumné skupině Počítačové sítě se staráme o výuku a výzkum v oblasti počítačových sítí a distribuovaných systémů. Patří sem vše od komunikačních protokolů přes cloudově orientované systémy až k bezdrátovým sítím. 

Čemu se skupina věnuje?

Jádro naší činnosti je ve výuce studentů. V rámci bakalářských a magisterských programů je provedeme vším od fundamentálních základů až po nejmodernější současné technologie. Z těch současných se věnujeme například protokolům BGP, MPLS a technologii SDN.

Spolupracujeme na vývoji a realizaci složitých architektur distribuovaných a cloudově orientovaných systémů, popřípadě pokročilých síťových topologií. Zároveň se zabýváme vývojem a implementací softwarových nástrojů a aplikací, které dokáží efektivně využívat výše uvedená řešení.

Aktivně si vyměňujeme zkušenosti s jinými organizacemi jako je CESNET, CZ.NIC popřípadě Akademie věd České republiky.

Vedoucí skupiny

Kontaktní osoba

Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.

Kde nás najdete?

Výzkumná skupina Počítačové sítě
Katedra počítačových systémů
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnosti TH:A-1133 a 1144 (Budova A, 11. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.