Počítačové systémy a sítě

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPI Matematika pro informatiku PP 7
NI-KOP Kombinatorická optimalizace PP 6
NI-EPC Efektivní programování v C++ PS 5
NI-MTI Moderní technologie Internetu PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPR Magisterský projekt PP 7
NI-DSV Distribuované systémy a výpočty PS 5
NI-MCC Výpočty na vícejádrových procesorech PS 5
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-DIP Magisterská práce PP 30
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
MI-DIP Magisterská práce PP 23
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 - -
MI-PV-HU.2016 Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.