Magisterské studium na FIT

Magisterské specializace

Na začátku úspěšného magisterského studia u nás stojí především vaše odhodlání pokračovat. Zúročte své dovednosti získané bakalářským studiem. Pro naplnění vašich ambicí nabízíme dva roky studia a devět magisterských specializací, z nichž si vyberete tu jedinou správnou, ušitou vám na míru. Díky propracovanému propojení teorie s praxí v průmyslu a excelentnímu vědeckému zázemí se z informatického nadšence proměníte v odborníka na světové IT trendy. 

Manažerská informatika

Získejte potřebné dovednosti pro založení vlastního startupu nebo k tomu, abyste úspěšně řídili ty nejlepší IT týmy. V průběhu studia proniknete do ekonomicko-manažerských aspektů a aplikací informatiky a ICT v podnikání. Studijní plán staví na solidní znalosti z oblasti vývoje SW, analýzy a modelování, matematiky a statistiky. 

Více

Co se naučíte?

 • Disponovat technologickými znalostmi v kombinaci se znalostmi o řízení podniku a podnikání
 • Orientovat se v oblastech operativního, taktického i strategického řízení informatiky v podnikové sféře
 • Rozumět vazbám a souvislostem mezi podnikovou informatikou a výrobními či obchodními procesy podniku

Čím se můžete stát?

 • Zakladatelem samostatné firmy nebo startupu 
 • Projektovým manažerem či softwarovým analytikem
 • Vedoucím týmů realizujících ICT řešení

Předměty specializace

Vše o specializaci

Návrh a programování vestavných systémů

Promovaným inženýrem dnes může být kdekdo. Verifikačním inženýrem se však můžete stát jen díky studiu této specializace. Pomocí znalostí, které získáte v této specializaci, budete mít navždy komparativní výhodu nejen v systémovém návrhu a analýze, ale i ve formální verifikaci, která se začíná stále více v průmyslu prosazovat. Specializace je zaměřena na konstrukci vestavných číslicových systémů obsahujích SW a HW složky, se zvláštním důrazem na vestavné systémy a sítě na čipu (SoC a NoC). Významnou část výuky věnujeme návrhu, testování a analýze na systémové úrovni.

Více

Co se naučíte?

 • Navrhovat, modelovat a verifikovat číslicové a vestavné systémy nebo systémové architektury na modelech
 • Navrhovat systémy na čipu (SoC) a programovatelný HW (SoPC, FPGA)
 • Znát architektury a vlastnosti procesoru a návrhy číslicových obvodů

Čím se můžete stát?

 • Verifikačním inženýrem
 • Návrhářem vestavného softwaru i hardwaru a mobilních zařízení
 • Návrhářem číslicových obvodů a systémů s hardwarovou i softwarovou složkou

Předměty specializace

Vše o specializaci

Počítačová bezpečnost

V době, kdy se před útoky hackerů neschovají ani dětské chůvičky a robotické vysavače, je počítačová bezpečnost čím dál častěji skloňovaným pojmem. Buďte o krok napřed a zaměřte se na zkoumání a vývoj bezpečných a komunikačních informačních systémů. Specializace Počítačová bezpečnost vás naučí, jak na teoretické i aplikační úrovni vyvíjet a spravovat bezpečný hardware a software. Budete mít přehled o kryptologických principech, o způsobu detekce útoků v počítačových sítích a také o bezpečné správě informačních systémů.

Více

Co se naučíte?

 • Ovládat teorii kryptologie a matematických principů počítačové bezpečnosti
 • Navrhnout a realizovat bezpečný HW a SW
 • Používat a bezpečně začleňovat HW komponenty do informačních systémů v oblasti hardwarové bezpečnosti a testovat je na odolnost vůči útokům

Čím se můžete stát?

 • Bezpečnostním analytikem
 • Vývojářem bezpečnostních řešenı́ 
 • Administrátorem nebo konzultantem na všech úrovních pozic bezpečnosti ICT

Předměty specializace

Vše o specializaci

Počítačové systémy a sítě

Pokud je vám jeden počítač málo a chcete mít pod palcem celou síť, je pro vás tato specializace ta pravá. Zabývá se architekturami a technologiemi počítačových systémů, klastrů a sítí. Pokrývá celé spektrum systémů od vícejádrových procesorů přes výpočetní multiprocesorové klastry až po virtualizovanou infrastrukturu cloud computingu. Získáte díky ní vhled do komunikačních, synchronizačních, paměťových a bezpečnostních technik a algoritmů pro efektivní programování.

Více

Co se naučíte?

 • Orientovat se v teorii distribuovaných a paralelních výpočetních systémů, principech a technologiích vizualizace pro efektivní správu, provozu a bezpečnosti velkých počítačových infrastruktur
 • Navrhovat, konfigurovat a zabezpečit systémy proti základním útokům

Čím se můžete stát?

 • Technologickým konzultantem
 • Vedoucím týmu v ICT oddělení firem, organizací a orgánů státní správy
 • Vedoucím týmu architektů infrastruktury

Předměty specializace

Vše o specializaci

Softwarové inženýrství

Po absolvování této specializace se nebudete bát pustit do sebesložitějšího prográmatorského projektu. Záběr technologií, které budete perfektně ovládat se značně rozšíří. Specializace je orientovaná na vývoj, produkci, správu, údržbu a inovaci velkých SW systémů, včetně webových. Vše probereme teoreticky i prakticky. Uplatníte tu hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti bakalářského oboru Softwarové inženýrství. Kromě navrhování moderních SW systémů vás naučíme i vytvářet jejich uživatelské rozhraní.

Více

Co se naučíte?

 • Analyzovat, modelovat, navrhovat, programovat, testovat a udržovat rozsáhlé SW systémy a konstrukce databázových systémů
 • Navrhovat uživatelská rozhraní SW produktů
 • Řídit díky ekonomickým znalostem a manažerským dovednostem velké SW projekty

Čím se můžete stát?

 • Vedoucím velkých softwarových projektů a správcem velkých softwarových systémů
 • Softwarovým analytikem, šéfprogramátorem a softwarovým architektem
 • Projektovým manažerem softwarových projektů 

Předměty specializace

Vše o specializaci

Systémové programování

Moderní programovací jazyky budete mít díky této specializaci v malíčku. Na každý další prst pak zbude celá řada jiných užitečných dovedností. Specializace se zabývá návrhem a vývojem efektivních systémových částí aplikací. Pro takový vývoj je důležitá jak detailní znalost těchto částí a jejich existujících návrhů, tak i detailní znalost teoretických a praktických možností programových nástrojů používaných při jejich vývoji. Pomůžeme vám pochopit principy a možnost jejich aplikace díky vyváženosti teoretických a aplikačních témat.

Více

Co se naučíte?

 • Orientovat se v principech a vnitřní struktuře systémových částí moderních systémů a nástrojů pro jejich tvorbu
 • Rozumět sémantice moderních programovacích jazyků a nízkoúrovňovému programování
 • Navrhovat a vyvíjet komponenty moderních operačních systémů, překladačů a systémů běhové podpory

Čím se můžete stát?

 • Vývojářem softwarových systémů
 • Programátorem ve sféře používání vyšších programovacích jazyků
 • Programátorem se specializací na softwarový vývoj systémových nástrojů

Předměty specializace

Vše o specializaci

Teoretická informatika

I čistě teoretickou informatiku uplatníte v praxi. Čím hlouběji se jí budete zabývat, tím širší vaše možnosti budou. Specializace je postavena na výzkumu v oblastech stringologie, komprese dat, arbologie, překladačů, umělé inteligence a strojového učení. Během studia se seznámíte s vybranými oblastmi teoretické informatiky, jako jsou teorie grafů, algebra nebo teorie jazyků a automatů. Díky tomu budete umět řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje efektivních algoritmů pro různé části informatiky.

Více

Co se naučíte?

 • Umět algoritmicky řešit úlohy z umělé inteligence a získávat znalosti z dat velkého rozsahu
 • Ovládat pokročilé metody algoritmizace řešení obtížných problémů se zacílením na zpracování textu
 • Orientovat se v metodách algoritmizace zaměřené na optimalizaci kombinatorických úloh

Čím se můžete stát?

 • Analytikem, vývojářem či konzultantem 
 • Systémovým nebo datovým inženýrem
 • Pracovníkem výzkumných institucí

Předměty specializace

Vše o specializaci

Webové inženýrství

Chtěli jste někdy vytvářet moderní webové architektury nebo dolovat data z webů? Zapište si Webové inženýrství a získáte znalosti o moderních webových architekturách a technologiích. Svým obsahem reflektuje specializace současné trendy vývoje webových technologií používaných v oblasti otevřeného webu i v rozsáhlých podnikových aplikacích. Proniknete do moderních metod a technologií pro integraci systémů pomocí nových architektur webových služeb a middlewaru. Osvojíte si technologie moderních databázových systémů a moderní přístupy pro reprezentaci sémantiky dat.

Více

Co se naučíte?

 • Orientovat se v architektuře informačních systémů založených na moderních technologiích webu, po teoretické i technologické stránce
 • Využít své znalosti na úrovni uživatelského rozhraní, aplikační i datové vrstvy
 • Ovládat metody sémantizace webového obsahu a techniky pro získání znalostí z webových dat

Čím se můžete stát?

 • Analytikem, konzultantem a technickým architektem na různých úrovních řízení IT projektů
 • Systémovým integrátorem 
 • Podnikovým (enterprise) architektem

Předměty specializace

Vše o specializaci

Znalostní inženýrství

Žádná data si před vámi nebudou jistá, jestliže projdete studiem Znalostního inženýrství na magisterském stupni. Seznámíme vás s přístupy a nástroji pro vytěžování informací z dat, s reprezentací těchto informací ve formě modelů a s využitím těchto modelů pro získávání znalostí o řešeném problému. Znalostní inženýrství využívá řadu přístupů a technik, zejména práci s databázemi a informačními systémy, pokročilé statistické metody, metody vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat z různých zdrojů, modelování a simulace nebo expertní a znalostní systémy.

Více

Co se naučíte?

 • Orientovat se ve všech fázích vytěžování znalostí různých datových zdrojů
 • Navrhovat, přizpůsobovat a realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů
 • Vyznat se ve statistických metodách analýzy a zpracování dat

Čím se můžete stát?

 • Datovým analytikem
 • Specialistou v oblasti zı́skávánı́ nových znalostı́ 
 • Odborníkem na softwarová řešenı́ přizpůsobená konkrétnı́ firmě 

Předměty specializace

Vše o specializaci

Hodíme se k sobě?